کارگاه علمی نقد کتاب تاریخ پایه دهم راس ساعت 14 در محل تالار صائب دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان با مشارکت گروه آموزشی تاریخ آموزش و پرورش استان اصفهان، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه اصفهان و انجمن تاریخ محلی ایرانیان با حضور نزدیک به 250 نفر از دبیران تاریخ استان اصفهان برگزار شد.✍ در آغاز جلسه دکتر احمدی به معرفی و نقد کتاب تاریخ دهم پرداختند و برخی از مزایا و ایرادات کتاب را بیان کردند. از مزایای کتاب پرداختن به تاریخ شناسی و اهمیت و کارکرد تاریخ در دروس نخستین، یکپارچگی و یکدستی کتاب در حوزه باستان، پرداختن به تاریخ تمدن و رهایی از تاریخ صرف سیاسی، استفاده از تصاویر متعدد، فعالیت ها و توضیحات مناسب و معرفی مناسب و درخور از تاریخ ایران باستان از جمله مزایای کتاب عنوان شد.از جمله این ایراداتی که از سوی ایشان بر کتاب وارد شد: تغییر تلفظ اسامی برخی از پادشاهان و شخصیت های ایران باستان بدون توضیحی در مورد آن، نداشتن فهرست منابع، مناسب نبودن نقشه ها، ابتر و ناتمام رها شدن برخی از دروس خصوصا در بخش تاریخ جهان، ثقیل بودن و پراکنده گویی در بخش نخستین به ویژه در درس اول.✍اولین سخنران جلسه دکتر فیاض بودند که به نقد وتحلیل علمی سه درس نخست کتاب تاریخ دهم پرداختند.اهم نکات مطرح شده ایشان عبارتند از:
منبع : گروه تاریخ استان اصفهانگزارش کارگاه نقد کتاب تاریخ دهم
برچسب ها : تاریخ ,کتاب ,اصفهان ,علمی ,دانشگاه ,کتاب تاریخ ,ایران باستان ,مزایای کتاب ,تاریخ دانشگاه ,دانشگاه اصفهان